Blue Flower

Miejsce wykonywania zabiegów operacyjnych

 

Szpital im K Marcinkowskiego 1286715 Fotopolska Eu

Celem wykonania niezbędnego zabiegu operacyjnego, którego nie można wykonać w warukach ambulatoryjnych, dziecko kierowane jest do szpitala na oddział chirurgii dziecięcej. Rodzice mogą wybrać dowolny oddział w Polsce według własnego uznania. Osobiście operuję i nadzoruję przebieg pooperacyjny moich pacjentów w szpitalu w Gostyniu. Zabiegi wykonywane są w ramach kontraktu z NFZ.

 

 

maps small horizontal logo5B15D logo Google maps

 

 

Jak zapisać dziecko na zabieg

DSCN3944 Kasia przy telefoniePrzy rejestracji telefonicznej (tel.65 322 68 07 lub 64 w dni powszednie w godz.9.00 - 14.00) trzeba podać podstawowe dane dziecka, rozpoznanie choroby ze skierowania, proponowany termin zabiegu operacyjnego ustalony w zależności od pilności z lekarzem kierującym. Zarezerwujemy dla Państwa najszybszy możliwy termin.

WAŻNE: Jeśli z powodu choroby dziecka, czy innych wydarzeń losowych nie będziecie Państwo mogli skorzystać z zarezerwowanego miejsca należy obowiązkowo, niezwłocznie odwołać rezerwację, by miejsca nie blokować i zwolnić dla innych. Jednocześnie można ustalić nowy termin przyjęcia.

 

Procedura przyjęcia dziecka do szpitala

Kasia z dzieckiemNależy zgłosić się we wcześniej ustalonym terminie od godz.12.30 w poniedziałek  do Izby Przyjęć na parterze.

Dziecko do zabiegu winno być całkiem zdrowe. W ciągu 14 dni przed zabiegiem nie może pobierać antybiotyków, mieć wykonywanych szczepień ochronnych, dziewczęta nie powinny być w trakcie miesiączki.  W przeciwnym razie termin zabiegu należy przełożyć.

Trzeba posiadać przy sobie:

  • książeczkę zdrowia dziecka z uzupełnionymi wpisami szczepień ochronnych i numerem PESEL celem weryfikacji ubezpieczenia w EWUŚ
  • kartę informacyjną poprzedniego pobytu w szpitalu, jeżeli dziecko wcześniej było hospitalizowane, również z powodów "niechirurgicznych"
  • Jeżeli dziecko pozostaje w leczeniu kardiologa, neurologa, alergologa,endokrynologa czy pulmonologa zaświadczenie od lekarza specjalisty o braku przeciwskazań do wykonania zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym.  
  • zdjęcia RTG z poradni, ew.płyty z badaniami RTG,TK,NMR jeżeli były wykonywane

Pielęgniarka zbierze od Państwa niezbędne dane osobowe, zostanie założona historia choroby.

Na II .p lekarz naszego oddziału zweryfikuje istotne dane medyczne, sprawdzi zgodność rozpoznania choroby ze stanem faktycznym i wyjaśni ew. wątpliwości. Dziecko będzie miało założony na rękę identyfikator (podobny jak u noworodków).Pielęgniarka  pobierze do badania krew , udzieli dalszych wskazówek dotyczących pobytu dziecka i rodzica/opiekuna w oddziale - zapozna z regulaminem. 

Lekarz anestezjolog zbada, czy dziecko jest zdrowe pod kątem ew. przeciwwskazań do wykonania znieczulenia. Przed rozmową z anestezjologiem wypełnicie Państwo ankietę anestezjologiczną, dotyczącą stanu zdrowia dziecka, przebytych chorób, pobieranych aktualnie i w przeszłości leków, ew.alergii.

 

Zabiegi operacyjne

05062006026 Krysia anestezjolog

Zabiegi przeprowadzamy na nowoczesnym Bloku Operacyjnym, wyposażonym w sprzęt niezbędny dla bezpiecznego prowadzenia znieczulenia ogólnego. Dziecko jest przewożone z Oddziału na Blok po podaniu tzw.premedykacji, czyli leków zmniejszających stres okołooperacyjny i ułatwiających wprowadzenie do znieczulenia przez anestezjologa.Dscn1141 zespół przy operacji    
Po operacji dziecko przebywa na sali wybudzeniowej pod nadzorem lekarza
i pielęgniarki anestezjologicznej do czasu, kiedy może być bezpiecznie przekazane na  Oddział Chirurgii, gdzie będzie wypoczywało po zabiegu (najlepiej jak się dobrze wyśpi) - nie powino być niepotrzebnie niepokojone. Unikajmy odwiedzin licznych członków rodziny - jedno z rodziców pozostające przy łóżku dziecka zapewni niezbędne poczucie bezpieczeństwa. 

 

Procedura zwolnienia dziecka do domu

Dscn0124 Halina z dzieckiemPo spędzeniu jednej nocy po zabiegu operacyjnym, dzieci u których nie ma jakichkolwiek zastrzeżeń w przebiegu pooperacyjnym mogą być zwolnione do domu. Oczywiście są niektóre zabiegi, po których dzieci muszą pozostać w Oddziale przez kilka dni, o czym każdorazowo uprzedza rodziców chirurg przed zabiegiem, bądź po zabiegu, jeśli wystąpią nieprzewidziane wcześniej okoliczności. Rano odbywa się wizyta lekarska, podczas której lekarze podejmują decyzje dotyczące zwolnienia pacjentów do domu.Podczas wizyty należy również zgłaszać chęć otrzymania "opieki nad dzieckiem" za czas pobytu w Oddziale. Po wizycie rodzice odbierają w sekretariacie kartę informacyjną od kierownika Oddziału,bądź zastępującego go lekarza. Zwolnienia ZLA wystawiane są obecnie elektronicznie i ta drogą przekazywane do ZUS-u i pracodawcy.