Blue Flower

FB IMG 1472051309442

Szanowni Państwo.

Jeśli poszukujecie pomocy w zakresie chirurgii dziecięcej, to mam nadzieję,że informacje zawarte na moich stronach będą użyteczne.

 

Krótko o mnie:                                                  

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej (obecnie - Uniwersytetu Medycznego) im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Po ukończeniu studiów w 1989 roku rozpocząłem pracę w Specjalistycznym ZOZ nad Matką i Dzieckiem - Szpitalu im. B.Krysiewicza w Poznaniu (obecnie - Szpital św.Józefa), w którym pracowałem przez 28 lat.

Pierwsze chirurgiczne kroki stawiałem pod nadzorem wspaniałego, choć niestety nieżyjącego już chirurga, dr.med.Zdzisława Krzyżańskiego - kierownika mojej specjalizacji. Wiele cennych rad i wsparcie w pierwszych latach kształcenia otrzymałem m.in.od dr Barbary Krzyżanowskiej i dr med. Jacka Grażyńskiego, z którymi spędzałem setki godzin ma ostrych dyżurach, bloku operacyjnym oraz przyszpitalnej poradni chirurgicznej. 

Dalsze, nieustanne kształcenie to praca w doświadczonym i zaufanym zespole Oddziału Chirurgii Dziecięcej i Leczenia Oparzeń Szpitala św.Józefa w Poznaniu, szkolenia w Klinice Chirurgii Traumatologii i Urologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii UM w Poznaniu, a także CZD w Warszawie.

 W lutym 2005 roku, wspólnie z dr. Jackiem Grażyńskim rozpoczęliśmy przyjmować małych pacjentów w nowej Poradni Chirurgii Dziecięcej , utworzonej w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych "POSUM" prz Al.Solidarności 36 w Poznaniu (poradnia NFZ). Obecnie w poradni rejestrujemy ponad 3500 nowych pacjentów każdego roku, co cieszy i utwierdza w przekonaniu,że nasz styl leczenia i współpracy z rodzicami jest słuszny.

W tym samym roku dołączyłem do zespołu lekarskiego prywatnej Przychodni "HIPOKRATES", przy ul.Literackiej 47A w Poznaniu na Strzeszynie Greckim (wizyty prywatne)

Lata 2016/ 2017 przyniosły mojemu szpitalowi zmiany, które nie były dla mnie do zaakceptowania,stąd nawiązałem współpracę ze szpitalem w Gostyniu, Mam nadzieję,że moje dotychczasowe doświadczenie pozwoli na skuteczne niesienie pomocy dzieciom z terenu południowej Wielkopolski, a także tym, którzy zechcą Gostyń odwiedzić.(operacje w szpitalu)